Wanneer je graag een eigen huis wilt laten bouwen, is het verstandig om hiervoor een specialist in te schakelen. Veel mensen denken hierbij gelijk aan een architect, maar je kunt er ook voor kiezen om een bouwkundig adviseur in te schakelen. Een adviseur werkt voor een bouwkundig adviesbureau en is het aanspreekpunt tijdens het hele proces. Van idee tot de uiteindelijke oplevering van uw woningen. Aan het bouwen van een huis worden veel eisen gesteld. Denk bijvoorbeeld aan stevigheid en materialen die gebruikt worden.

Door het volgen van de juiste processen is het voor een bouwkundig adviseur mogelijk jouw ideeën te vertalen naar een blauwdruk. Uw wensen en voorkeuren zijn hierbij leidend. Hier wordt echter wel altijd rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving. In slechts 5 fases kan jouw huis al gebouwd zijn.

  1. Het oriënterende gesprek
  2. Ontwerpfase
  3. Documentatiefase
  4. Vergunningen
  5. Bouw

Ontdek wat een bouwkundig adviseur voor u kan betekenen.

1.  Wensen en behoeften voor het bouwen van een huis

Het eerste gesprek wat je met de bouwkundig adviseur hebt, is bedoeld om het project door te nemen en te kijken naar de mogelijkheden. Het is ook de ideale mogelijkheid om te kijken of u en de adviseur een goede verstandshouding hebben. Het is vaak een oriënterend en vrijblijvend gesprek. Beoordeel of de architect naar uw behoeften luistert en bevestigt dat hij of zij deze begrijpt.

2.  Ontwerp van uw nieuwe woning

Als u heeft besloten met het bouwkundig adviesbureau samen te werken, kan begonnen worden aan het algemene ontwerp van de woning.  Aan het begin van de ontwerpfase analyseren architecten de bestaande omstandigheden van de kavel waar het huis komt te staan. Ze komen vervolgens met een conceptuele tekeningen en denken ideeën uit om te voldoen aan uw wensen en behoeften. Daarom is het belangrijk om specifieke details direct te bespreken en duidelijk te hebben. Uit alle gesprekken die het bureau met de klant heeft komt uiteindelijk een concept.

De tijd die dit kost kan variëren. Soms zijn mensen gelijk akkoord met de eerste bouwtekening, maar het kan ook voor komen dat deze tekening een aantal keer aangepast dient te worden. Hierdoor neemt deze fase automatisch meer tijd in beslag.

3.  Documentatiefase

Zodra de algemene ontwerprichting is vastgesteld, gaat het bedrijf de documentatiefase in. Hierin gaat de bouwkundig adviseur uitgebreidere tekeningen maken. In deze fase wordt specifieker ingegaan op de details en materialen die gebruikt worden. Naast het specificeren van het ontwerp tot het laatste detail, zijn deze tekeningen vaak nodig voor het verkrijgen van vergunningen en het bepalen hoe een aannemer moet bouwen.

4.  Vergunningen

Dit is de fase waarin de tekeningen worden beoordeel den vergunningen toegekend worden. Hier wordt bepaalt of het ontwerp in overeenstemming is met de lokale wetten en regelgeving. Elke gemeente zal verschillen in hun aanpak van welke documentatie ze nodig hebben tot hoe lang het duurt om hun goedkeuring te ontvangen. Wat in de ene provincie drie maanden duurt, kan in een andere provincie slechts drie weken duren. Tijdens deze fase kan het hierdoor voelen alsof het project stagneert.

5.  Bouwfase

Als de vergunningen zijn verleend, is jouw bouwadviseur er klaar voor om taken te verdelen en het project in goede banen te leiden. Allereerst gaat de adviseur op zoek naar een aannemer om het werkt te doen. Zodra de aannemer aan het werk gaat, wordt de rol van de bouwkundig adviseur niet minder. Achter de schermen kan er veel gebeuren, zoals de aannemer die belt om te controleren of hij het ontwerp correct uitvoert of de bouwkundig adviseur die problemen moet oplossen wanneer deze zich voordoen. Tijdens deze fase zullen veel architecten wekelijks locatiebezoeken aan het project met de aannemer en de klant uitvoeren en instructies met onderaannemers doornemen om de details goed te krijgen.